Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Makaleler

Çanakkale Muharebeleri'nde Cephede ve Cephe Dışında Sağlık Hizmetleri
Çanakkale Savaşları'na Sualtından Bir Bakış
Çanakkale Muharebeleri'nde Gelibolu ve Civarı
Çanakkale Muharebeleri'nde Lağım Muharebeleri
Çanakkale Savaşı'nda Türk-Alman Birlikteliği
27. Alay Harp Ceridesi'ne Göre Çanakkale Cephesi'nde Kara Muharebeleri'nin İlk Günü (25 Nisan 1915)
Çanakkale Gerçeği
Çanakkale Muharebeleri'nde İtilaf Devletleri'nin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları
Çanakkale Savaşları Üzerinde Yazılmış Almanca Kitaplar
Birinci Dünya Savaşı'na Varan Gelişmeler İçerisinde Çanakkale Savaşları'nın Uluslarası İlişkiler Teorileri Açısından Değerlendirilmesi
Çanakkale Savaşları'nda Kaybedilen Eğitim Görmüş Nesiller Üzerine Düşünceler ve Öneriler
Çanakkale Savaşları'na Farklı Bir Yaklaşım: Coğrafi Bilgi Sistemleri'nde Gelibolu 1915
Çanakkale Boğazı'nda Mayın Tarama Operasyonu (25 Şubat-17 Mart 1915)
Çanakkale Zaferi'nin Siyasi Sonuçları
Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları)
1915 Çanakkale Savaşı ve Türkiye-Avustralya İlişkileri
Bir Çanakkale Marşı
Çanakkale'de Almanların Niyeti
Çanakkale Cephesi'nde İdari Faaliyetler ve Lojistik Hizmetleri
Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurlar
Çanakkale Savaşları'nda Jandarma Birlikleri
Çanakkale Savaşları'nda Hava Gücü ve Hava Savaşları
Çanakkale Savşları'nda İtilaf Devletleri'nin Hasta ve Yaralılarımıza Saldırıları
Çanakkale Savaşları Sürecinde Türk Basını
Bursalı Mehmet Nihat Bey
İstanbul'da Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Taksim ve Daruşşafaka Hastanelerinin Vefat Listeleri, Yaralı ve Hastaların Vefat Sebepleri (1915-1916)
Belkıs Hanım'ın Çanakkale Cephesindeki Eşi Tevfik Rıza Bey'e Mart 1915 Mektupları
Çanakkale Savaşları ve Anzak Günü Kapsamında Türkiye ve Yeni Zelanda Eğitim Programlarında ‘Tarihsel Empati ve Küresel Vatandaşlık' Kavramlarının Karş
Savaşın Gölgesinde Yazılan Hikâyeler: Ömer Seyfettin'in Hikâyelerinde Savaşın Yansımaları
Amerikalı Bir Gazetecinin Gözüyle Çanakkale Deniz ve Kara Savaşları: George Abel Schreiner ve Çanakkale Günlükleri
Ziya Gökalp'in Çanakkale Şiirinde Benlik Algısı ve Kimlik Kurgusu
Karagöz Gazetesi Örneğinde Osmanlı Mizahında ve Karikatüründe Çanakkale Deniz Savaşları
Çanakkale Savaşı'nın Yüzüncü Yılında Türk Edebiyatında Savaş ve Kadın -Türk Tiyatrosu Örneği
1930'lu Yıllar Türkiye'sinde Çanakkale Savaşları'nı Anma Etkinlikleri ve Halkevlerinin Rolü
Bir İngiliz Resmi Yayınına Göre Çanakkale Cephesine Ait Bazı İstatistikî Bilgiler 
İtilaf Devletlerinin Çanakkale'yi Tahliyesinin Türk Basınına Yansımaları
Türk Kaynaklarının İtilaf Devletleri Tarafından Çanakkale Cephesi'nin Tahliyesiyle İlgili Değerlendirmeleri
Çanakkale Savaşları Sırasında Halkın Durumu
Çanakkale Cephesinde Türk Hava Harekâtı
Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusunun İaşe ve İkmal Faaliyetleri
Çanakkale Cephesi'nde Türk Ordusunun Menzil Teşkilatı ve Askeri Ulaştırma Hizmetleri
İtilaf Kuvvetleri'nin Gelibolu Yarımadası'na Çıkarma Harekâtı (25 Nisan 1915)
Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri
Valentine Chirol'e Gecikmiş Bir Cevap: İngiltere'nin Propaganda Savaşları, Çanakkale, Fitzmaurice ve Diğerleri
Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?
Aynı Coğrafyada İki Savaş: Troia ve Çanakkale Savaşlarının Karşılaştırılması
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazörü
Çanakkale Cephesi Deniz Savaşlarında 18 Mart Kahramanı Cevat (Çobanlı) Paşa
Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı
Çanakkale Muharebeleri ve Mustafa Kemal 
Çanakkale Savaşları: Nedenleri, Sorumlusu ve Önemine Dair Yaklaşımlar
Çanakkale Cephesi'nde 5'nci Ordu Kuruluncaya Kadar Topçuluk Faaliyetleri
Vasárnapi Ujság Örneğinde Macar Basınında I. Dünya Savaşı'nın İlk Yansımaları ve Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi
İkinci Dünya Savaşı'nın Başlarında Çanakkale (1939-1942)
Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi
Çanakkale Cephesi'nde Sağlık Kuruluşları ve Kızılay Arşiv Belgelerine Göre Hilâl-i Ahmer Cemiyeti'nin Faaliyetleri
Bayramiç Hadimoğlu Konağı
I. Dünya Savaşı Yıllarında İki Felemenk Temsilcinin Afyonkarahisar Üsera Garnizonu Hakkındaki İzlenimleri
Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar
Osmanlı İmparatorluğu Hizmetinde Breslau (Midilli) Kruvazörü
Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri
Çanakkale Cephesi'nde 5 nci Ordu  Kuruluncaya Kadar Topçuluk Faaliyetleri
ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NI ANMA ve KUTLAMA ETKİNLİKLERİ (1916-1938)
Çanakkale Cephesi Hava Harekâtının SWOT ve PEST Analizi Yöntemi ile İncelenmesi
Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı
Çanakkale Savaşlarını Anlatan İlk Tiyatro Eseri: Yirmisekiz Kânunuevvel
Çanakkale Savaşları'nda İstihbarat ve Propaganda
Çanakkale Türküsü'nün Öyküsü
Dardanos Tabyasında Savaş Alanı Arkeolojisi ve Sonuçları
Balkan Savaşları Sırasında Çanakkale Bölgesinde Faaliyet Gösteren Hilal-i Ahmer Hastaneleri 
Çanakkale Cephesi'nde 19 Mart- 24 Nisan 1915 Günleri
Çanakkale Savaşı Sırasında İstanbul Hastanelerinde İlk Sağlık Hizmetleri
Çanakkale Savaşı'nda Türk Ordusunun İaşe Problemi
ÜRYÂNÎZÂDE ALİ VAHİD'İN ÇANAKKALE CEPHESİ'NDE DUYUP DÜŞÜNDÜKLERİM ADLI ESERİ
Çanakkale Boğazı Müstahkem Mevkii İntepe Topçu Grubu'ndan Bir Subayın Günlüğü
Çanakkale (Old) Central Hospital
Çanakkale Eski Merkez Hastanesi 
Use as a Tool of Press Propaganda In Dardanel War: Harp Mecmuası Example
Anatolian Artilleries
Relief Efforts in Istanbul During the Battle of Gallipoli
Çanakkale Muharebeleri Sırasında Basının Propaganda Aracı Olarak Kullanılması
Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları
Memlûk Kaynaklarında Halîcu Kostantıniyye ve Kâli Boli Kavramları
Kilitbahir Ağadere Ağır Mecruhin Hastanesi
Çanakkale Muharebeleri Sırasında İstanbul'da Yardım Faaliyetleri