Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları'na Farklı Bir Yaklaşım: Coğrafi Bilgi Sistemleri'nde Gelibolu 1915

ÇANAKKALE SAVAŞLARINA FARKLI BİR YAKLAŞIM: COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NDE GELİBOLU 1915

Ayhan SAĞLAM, Aynur DÜZGÜN, Nurünissa USUL

 

Bu çalışmada, Çanakkale Savaşları için Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin kullanımına ilişkin temel bir uygulama yapılmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkında kısaca bilgi vermek konunun ve bu çalışmanın daha iyi anlaşılabilmesi için gereklidir. Toplanan bilgilerin çeşitli düzenlemeler sonucunda daha kolay ve daha verimli kullanılabilir hale getirilmesi için oluşturulan sistemler bilgi sistemi olarak tanımlanabilir. Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin bilgi sistemlerinden farkı sistemin değişik nesnelere ait öznitelik bilgilerine ilave olarak konum bilgilerini de içermesidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), mekansal kökenli bilgilerin (grafik ve öznitelik) bilgisayar ortamında toplanması, girilmesi, saklanması, sorgulanması, mekansal analizlerinin yapılması, görüntülenmesi ve farklı formatlarda çıktı alınması için oluşturulan bir bilgi sistemidir.

Tarihimizde önemli bir yeri olan ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarını etkileyen en kritik savaşlardan biri Çanakkale Savaşları'dır. Aradan geçen zaman Çanakkale Savaşları'nın önemini azaltmamış, aksine artmasına neden olmuştur. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte CBS'nin yaygın halde kullanılabilir olması, Çanakkale Savaşları'nın değişik bir perspektif ile incelenerek savaşın sonuçlarının Türk ve Dünya tarihine etkilerini farklı bir şekilde ortaya koyması bakımından önemlidir.

 

 

Ekler

ÇANAKKALE SAVAŞLARINA FARKLI BİR YAKLAŞIM- COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ'NDE GELİBOLU 1915.pdf