Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları Bibliyografyası

 

YAYINLANMIŞ BELGELER

Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, (1911-1921), Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1982.

“Düşman Donanmasının Taarruzu Hakkında Müstahkem Mevkii Kumandanlığının Başkumandanlığa Raporu (Belge No: 2132)”, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, C.38, S. 88, Ağustos 1989, s. 27-28.

“Liman von Sanders’in Osmanlı Ordusundaki Yetki ve Görevlerini Bildiren Tezkere (Belge No. “2249)”, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, C. 39, S. 90, Eylül 1990, s. 108-112.

HATIRALAR

ALGANER, Haydar Mehmet, Çanakkale Kara Savaşları Günlüğü. Çev. Erdoğan Öztürk-Zehra Gülbudak, Ed. Şeyda Büyükcan Sayılır, İstanbul: Deniz Kuvvetleri Basımevi Müdürlüğü, 2009. [Eserin yazma nüshası Çanakkale Deniz Müzesi arşivindedir]

Ali Rıza [AE 2 Denizaltı Gemsini Marmara’da Nasıl Batırdım? , Haz. Bahadır Dülger, İstanbul: Millet Yayını, 1947.

Ali Rıza Kaptan, “Sultanhisar İngiliz Denialtısını Nasıl Batırdı? Sultanhisar Süvarisi Rıza Bey’in Hatıra Defterinden” , Hayat Tarih ve Edebiyat Mecmuası, S. 3, Mart 1980, s. 3, Mart 1980, s. 49-54

ALTAY, Fahrettin, 10 Yıl Savaş, 1912-1922 ve Sonrası, İstanbul: İnsel Yayınları, 1970.

“Amiral Dönitz’in Birinci Dünya Savaşı Hatıraları”, Çev. Mete Canıtez, Hayat Tarih Mecmuası, C. 1, S 1, Şubat 1966; C. 1, S. 2, Mart 1966.

ARIKAN, İbrahim, Harp Hatıralarım: Bir Mehmetçiğin Çanakkale, Galiçya, Filistin Cephesi Anıları, Yay, Haz. Selman Soydemir, Abdullah Satun, İstanbul: Timaş Yayınları, 2007.

ASHMEAD-BARTLETT, (Sir) Ellis, “Çanakkale Deniz Savaşı’na Dair Açıklamalar”, Çanakkale: Ümitler Yanılgılar Gerçekler, Yay. Haz. Burhan Sayılır, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2003, s. 123-142.

[ATAKSOR], Halis, Çanakkale Raporu, İstanbul: Eser Matbaası, 1975.

[ATAKSOR], Binbaşı Halis Bey, Çanakkale Raporu, 2. Bsk. İstanbul: Arma Yayınları, 2000.

ATATÜRK, Mutafa Kemal, Anafartalar Muhaberatı’na Ait Tarihçe, Yay. Haz. Uluğ İğdemir, Ankara: TTK, 1962; 2. Bsk 1990.

ATATÜRK, Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu. Yay. Haz. Uluğ İğdemir, Ankara: TTK, 1962; 2. Bsk. 1986; 3. Bsk 1990.

ATAY, Falih Rıfkı, Atatürk’ün Bana Anlattıkları, İstanbul: Sel Yayınları, 1955.

ATKINSON, Theo, Çanakkale Savaşı’na Katılan Theo Atkinson’un Anıları ve Fotoğrafları, Genelkurmay Başkanlığı, ATASE Kütüphanesi, Daktilo Yazma Kopya.

BAŞBAY, Hasan Murat, Çanakkale Cephesinden Asker Mektupları ve Gözlemler, İstanbul: Derin Ajans, 2007.

BECKER, Franz, “I. Dünya Savaşı’nda Bir Alman Denizaltı Kumandanının Hâtıra Defterinden: Torpido Hücumu”, Çev. İhsan Aksoley, Hayat Tarih Mecmuası, C. 1, S. 4, Mayıs 1972, s. 46-48

BUDDECKE, Hans Joachim, Çanakkale Üzerinde Bir Şahin, Çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 2009.

Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, Yay. Haz. Burhan Sayılır, İstanbul, Salyangoz Yayınları, 2006, s. 113-135.

BÜLKAT, Orgeneral Yanyalı Esat, Çanakkale Hatıraları, Harp Akademileri Kütüphanesi, Daktilo yazma kopya.

Cemal Paşa, Hatırat 1913-1922, Haz. Ahmet Zeki İzgöer, İstanbul, Nehir Yayınları, 2006.

CHARLES-ROUX, F. [François], Çanakkale’de Ne oldu? : Bir Fransız Subayının Günlüğünden Çanakkale Savaşları’nın Perde Arkası, Yay. Haz. Burhan Sayılır, Ankara: Phoenix Yayınevi, 2007.

CONK, Cemil, Çanakkale: Conkbayırı Savaşları: Atatürk’ün Yaptığı Görülmemiş Yiğitçe Süngü Hücumu, Ankara: Erkân-ı Harbiye-i Umumiye Riyaseti, Harp Tarihi Dairesi Yayınları, 1959.

ÇÖL, Emin, Çanakkale-Sina Savaşları, Ankara: Güryılmaz Matbaası, 1977.

Doğumunun 100. Yılında Atatürk’ün Silah Arkadaşları: Yaşayan Çanakkaleli Muharipler, Haz. Cahit Önder, İstanbul: Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. [1981].

DOMERGUE, Gabriel, Bir Savaş Muhabirinin Kaleminden… Çanakkale Yolunda: Balkanlar’dan Çanakkale’ye Osmanlı’nın Dramatik Günleri, Türkçesi: Ömer Faruk Turan, İstanbul: Babıâli Kültür Yayıncılığı, 2007.

DURUSOY, Cemal, “I. Dünya Savaşının Dönüm Noktası: 3 Mart’ta Çanakkale’de Havadan Yapılan Bir Keşif”, Röportajı yapan: Aydın Dokur, Hayat Tarih Mecmuası, C. 2, S. 12, Ocak 1969, s. 65-67. [Yaptığı keşif ve gözlemlerle Çanakkale Muharebeleri’nde önemli bir rol oynayan Mülazım’ı Evvel (Üsteğmen) Pilot Cemal Durusoy’un anıları.]

ENER, Kadri, Çanakkale’den Hatıralar, Milli Maarif Vekâleti, İstanbul Temsil Bürosu Yayınları No. 2, [İstanbul]: Sucuoğlu Basımevi, 1954.

ERGİNSOY, Güliz Beşe, Dedem Hüseyin Atıf Beşe: Bir Cemiyet-i Osmaniye Askerinin Savaş Hatıratı ve Bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşının Yaşam Öyküsü, İstanbul: Varlık Yayınları, 2004.

FALKENHEIN, Erich von, General Falkenhein’in Hatıratı (Alman Genelkurmay Başkanı), Çev. Mehmed Nihad, Haz. Faruk Yılmaz, Ankara: Berikan Yayınları, 2002.

FORTESCUE, Granville [Roland], “Çanakkale”, Çanakkale: Ümitler Yanılgılar Gerçekler, Yay. Haz. Burhan Sayılır, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2003, s. 11-55.

Gazilerin Dilinden Çanakkale, Haz. Gülcan Tezcan, İstanbul: Yarımada Yayınları, 2007.

GENÇOĞLU, Hüseyin Avni, Çanakkale’den Doğu Cephesine Hüseyin Avni Gençoğlu’nun Hatıraları, Haz. Mehmet Çanlı, Ankara: Murat Kitapevi, 2007.

GOLTZ, Colmar Freiherr von der, Golç Ğaşanın Hatıratı: İstanbul’da (1914-1915); Irak ve İran’da (1915-1916), Büyük Erkânıharbiye Reisliği Onuncu Şube, Çev. Salih Mayakuşu, İstanbul: Askeri Matbaa, 1932.

 GÖKBERK, Şükrü Naili, “Çanakkale’de Mehmetçik, General Şükrü Naili Anlatıyor”, Yakın Tarihimiz: Hatıralar, Vesikalar,Resimlerle: Birinci Meşrutiyetten Zamanımıza Kadar, C. 1, İstanbul: Türk Petrol Dağıtım Şti.1962.

GÖKMAN, Muzaffer, “Çanakkale’de Toprağın Titrediği Günler, 18 Mart’ Çanakkalede Yaşayan Bir Gazi, Mülazım Hafız Recep Efendi, Anlatıyor”, Yıllarboyu Tarih Dergisi, C. 12, S. 3, Mart 1984, s. 4-11.

[GÜCÜYENER], Muallim [Şükrü] Fuat, Çanakkale’de Kumkale Muharebesi, Anadolu Türk Kitaphanesi Yeni Nesle Harp Hatıraları 1, İstanbul: Muallim Fuat Anadolu Kitaphanesi, Resimli Su Basımevi, 1932.

 [GÜCÜYENER], Muallim [Şükrü] Fuat, Çanakkale’de İntepe Topçuları, Anadolu Türk Kitaphanesi Yeni Nesle Harp Hatıraları 2, İstanbul: Muallim Fuat Anadolu Kitaphanesi, Resimli Su Basımevi, 1932.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Binbaşı Şevki Bey, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 1, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Taşköprülü Aloş, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 2, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Bursalı Mehmet Onbaşı, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 3, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Çerkeşli Ömer, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 4, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

 GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Aydınlı Ethme Çavuş, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 5, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Ezrincan’lı Oğuz Amca, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 6, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, Muallim [Şükrü] Fuat, Galatasaray’lı Mülâzım Halet, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 7, İstanbul: [Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi], 1947.

GÜCÜYENER, [Muallim] Şükrü Fuat, Dün ve Bugün: Bir Kahraman ın Hayatı: Kara Salih Çavuş (32. Alayda Asker), Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar: 8, İstanbul: Muallim Fuat Anadolu Türk Kitaphanesi, 1947; 3. Bsk. 1948; İstanbul: [Muallim Şükrü Fuat Gücüyener Yayınevi], 1950; 1953.

GÜCÜYENER, [Muallim] Şükrü Fuat, Enver (Paşa), Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar, İstanbul: [Muallim Şükrü Fuat Gücüyener Yayınevi], 1951.

GÜCÜYENER, [Muallim] Şükrü Fuat, Birinci Cihan Harbi’nde Tanıdığım Kahramanlar, İstanbul: [Muallim Şükrü Fuat Gücüyener Yayınevi], 1956.

GÜCÜYENER, [Muallim] Muallim Şükrü Fuad, “Çanakkale’de Kumkale Muharebesi; Çanakkale’de İntepe Topçuları; Birinci Dünya Savaşı’nda Tanıdığım Kahramanlar”, Çanakkale Hatıraları, 3. Cilt, Dördüncü Kitap, Yay. Haz. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2003; 2. Bsk. 2005, s. 133-271.

GÜLER, Zafer, Gelibolu Müfrezesi: Yüzbaşı Mustafa Tevfik’in Ölüm Kalım Mücadelesi, İstanbul: Truva Yayınları, 2007.

GÜNTEKİN, Reşat Nuri, “Birkaç Eski Hatıra”, Çanakkale 18 Mart 1915-1950, Ankara: TTK, 1950, s. 19-22.

GÜRALP, Şerif, Bir Askerin Günlüğünden Çanakkale Cephesinden Filistin’e, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2003.

GÜRER, Cevad Abbas, “Atatürk Çanakkale’de”, Tarih-Coğrafya Dünyası, Atatürk Özel Sayısı, C. 2, S. 9-10, Kasım 1959.

Halid Oğuz [Müstear =Mehmet Halit Bayrı], Mâziden Bir Yaprak, İstanbul: Karabet Matbaası 1335 [1919], 60 s. [Bkz. Mehmed Halid Bayrı]

[HAMILTON, (Sir) Ian Standish Monteith], “General Hamilton’un Çanakkale Hatıraları”, Çev. A. Erim, Hayat Mecmuası, S. 80, 19 Nisan 1958; S. 81, 26 Nisan 1958; S. 82, 3 Mayıs 1958.

HATEMİ, Nilüfer Mareşal Fevzi Çakmak ve Günlükleri, 2. C., İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2002.

Hatıralar Arasında: Muzaffer Ergüder, Ahmet Ali Tezuçan, Cemal Durusoy, Eskişehir: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merkez Daire Başkanlığı, Harp Tarihi Şubesi Yayınları, 1966.

HERSING, Otto, Çanakkale Denizaltı Savaşı, Çev. Bülent Erdemoğlu, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları, 2007.

İNCESU, Sokrat, Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale-Arıburnu Hatıralarım, Çanakkale: Esen Matbaası, 1964.

İNÖNÜ, İsmet, İnönü’nün Hatıraları, Genç Subaylık Yılları (1884-1918), Haz. Sebahattin Selek, İstanbul: Burçak Yayınları, 1969; İstanbul: Cumhuriyet, 1997.

İzzeddin, “ArıburnuMuhâberâtından İstihsal Edilen Tecarib”, Mecmua-i Askeriye, S. 13, 1 Nisan 1336 [1920], s. 505-517. [Ayrıca bkz. Çalışlar, İzzettin]

JÄCKH, Ernest, “Çanakkale’de M. Kemal Bey’le Mülakat”, Tarih-Coğrafya Dünyası, Atatürk Özel Sayısı, C. 2, S. 9-10, Kasım 1959.

KANNENGIESSER, Hans (Von), Çanakkale’de Türklerle Beraber: Bir Alman Albay’ın Gözünden Çanakkale, Çev. Mehmet Serez, İstanbul: Timaş Yayınları, 2009.

KARAMAN, M. Lütfullah, “Zaferin Sırrını Açığa Vuran Bazı Canlı Hatıralarıyla Cihan Harbi’nde Çanakkale Cephesi””, Askeri Tarih Bülteni, C. 19, S. 37, Ağustos 1994, s. 42-48.

KARSAN, Cevat, (Em. Muh. Kur. Alb.), “ 18 Mart 1915 Zaferi (Çanakkale Hatıraları)”, Eski Muharipler Dergisi, S. 3, Mart 1958, s. 1865-1867.

KAYAALP, S. Sırrı, “Bir Çanakkale Gazisi Yazıyor: Çanakkale Zaferi”, Türk Tiyatrosu, C. 12, S. 3895, 19.03.1952, s. 7-10.

KEMALYERİ, Mucip, Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu ve Azerbaycan Savaşı 1917-1918, İstanbul: Baha Matbaası, 1972.

KRAUS, Th. [Theodor] – Karl Dönitz, Şanlı Yavuz ve Midilli, Çev. Mehmet Çağrı, Günay Yalvaç, İstanbul: Demir Yayınları, 1974.

“Kuyucaklı Mehmet Çavuş’un Hatıra Defteri: Çanakkale Savaşlarını Bir de Kuyucak Kasabasından Merhum Mehmet Çavuştan Dinleyiniz”, Haz. İsmail Güneş, Yalvaç Yeni Haber, S. 298, 18 Mart 2006; S. 299, 21 Mart 2006; S. 300, 25 Mart 2006.

Mahmut [Sabri] (Binbaşı), Seddülbahir Muharebesi ve 26. Alay 3. Tabur Harekâtı, İstanbul: Harp Akademisi Matbaası, 1933.

Mehmet Fasih, Çanakkale 1915: Kanlısırt Günlüğü, Haz. Murat Çulcu, İstanbul: Debizler Kitapevi, 2002, 2. Bsk. 2006

Mehmet Nihad, “Büyük Savaşta Çanakkale Seferi” , Çanakkale Savaşı: Yakın Tarih İncelemeleri-1, Ed. Muzaffer Albayrak, İstnabul: Yeditepe, 2006, 3. Bsk. 2007, s. 11-40.

Mehmet Nihad [Binbaşı] “Seddülbahr Güney Grubu Muharebeleri, Türk Kurmay Subaylarının Gözüyle Çanakkale Savaşı, Yay. Haz. Burhan Sayılır, İstanbul, Salyangoz yayınları, 2006, s. 189-266.

Mehmet Lütfi Rıfai (Yücel), (Emekli Kurmay Yarbay), Hatıralarım: Ölümünün 50. Yılında Atatürk’ün Silah Arkadaşı Mehmet Lütfi Beyi; Çocukluk, okul, askeri okul, Balkan Harbi, Çanakkale Savaşları, Filistin, Gazze Çarpışmalarına, İlişkin Anıları, Haz. Arif Suavi Okay, İstanbul: Günaydın Ofset, 2006.

Miralay Süleyman Şakir, Cepheden Hatıralar: Altıncı Fırka Çanakkale Harbi’nde, Haz. Servet Avşar- Hasan Babacan, İstanbul: Vadi Yayınları, 2006

Monro, (Gen) Sir Charles [Carmichae], “Charles Monro’nun Raporu” Çanakkale: Ümitler Yanılgılar Gerçekler, Yay. Haz. Burhan Sayılır, Ankara: Yeni Türkiye Yayınlar, 2003, s. 163-188.

                                                                                                                                                                                                                    MORGENTHAU, Henry, Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü, Çev. Atilla Tuygan, Ankara: Belge Yayınları, 2005.

MORGENTHAU, Henry, Aubrey Herbert, Devler Ülkesinde Devler Savaşı: Çanakkale, Der. Tuncay Yılmazer, Çev. Seyfi Say, İstanbul: Ataç Yayınları,2005.

MÜHlMANN, Carl, Çanakkale Savaşı: Bir Alman Subayının Notları, Tercüme: Sedat Umran, İstanbul: Timaş Yayınları, 1998; 2. Bsk. 2003; 5. Bsk. 2009. [2. Baskıdan itibaren eser adı Çanakkale Savaşı: Bir Alman Subayının Anıları şeklindedir.]

Mülazım Mehmet Sinan, Harp Hatıralarım: Çanakkale-Irak- Kafkas Cephesi, Haz. Hasan Babacan-Servet Avşar, Muharrem Bayar, Ankara: Vadi Yayınları, 2006.

Münim Mustafa, “Cepheden Cepheye: Çanakkale ve Kanal Hatıraları”, Çanakkale Hatıraları, 3. Cilt, Altıncı Kitap, Yay. Haz. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 203; 2. Bsk. 2005, s. 333-470.

Naci Sadullah, “Nazmi Kaptan”, Yedigün Dergisi, S. 106, 20 Mart 1935. [Nusrat Mayın Gemisi Subaylarından Binbaşı Nazmi Akpınar ile yapılan söyleşi.]

NOYAN, Abdülkadir, Son Harplerde Salgın Hastalıklarla Savaşlarım, Ankara: Ankara Tıp FakültesiYayınları, 1956.

ORGUN, Selçuk, “Birinci Cihan Harbi’ne Ait Bir Hatıra”, Donanma Dergisi, C. 69, S. 417, Nisan 1957, s. 28-40.

ÖZKÖK, Hidayet, Çanakkale’den Hicaz’a Harp Hatıraları: [Hidayet Özkök’ün Hatıraları], Yay. Haz. Hüseyin Cömert, Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2005.

POMİANKAWSKI, Joseph, Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküşü, 1914-1918: I. Dünya Savaşı, Çev. Kemal Turan, İstanbul: Kayıhan Yayınları, 1990; 1997; 2003.

Rabbâni Fehmi (Müstensih), “Çanakkale’de İngilizlerin AE2 Numrolu Taht’el-bahrini Gark eden ‘Sultanhisar’ Süvarisi (Rıza Bey’in) Defter-i Hatıratından”, Çanakkale 5/8 Mart 1331-1915, Yeni Mecmûa, Nüsha-i Fevkalâde, İstanbul: Hilal Maatbaası, [1334/1918], s. 28-31.

SABİS, Ali İhsan, Harp Hatıralarım, C. I-II, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1943-1951.

SANDERS, Liman von, Türkiye’de Beş Sen, Çev. Naci-Kemal- Mustafa Hamdi, İstanbul: Matbaa-i Askeriye, 1337 [R.] [1921].

SANDERS, Limon von, Türkiye’de Beş Yıl, Çev. Örgün Uğurlu, İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı, 1999.

SANLITOP, Gazanfer, Çanakkale Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na Cepheden Cepheye Bir Ömür: Yüzbaşı Mehmet Hilmi, İstanbul: Alfa yayınları, 2007.

Selahaddin [Adil] Paşa, Harb-i Umûmî’de Çanakkale Muhârebât-ı Bahriyesi, İstanbul: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1336[1920], 26 s.

Selahaddin Adil Paşa, Hayat Mücadeleleri, Selahattin Adil Paşa’nın Hatıraları, Haz. Enver Koray, İstanbul: Zafer Matbaası,1982.

Selanikli Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü, İ’tilaya ve Hakikate Doğru: Çanakkale Savaşları’na Ait Günlük, Ankara: TTK Kütüphanesi, Yazma, No. Y. 1. 9.

SHERRILL, Charles H., Selanik’ten Gelibolu’ya, Çev. A. Basad Kocaoğlu, İstanbul: İlgi Kültür Sanat Yayınları, 2006.

STÜRMER, Harry, Konstantinopl’da Savaşın İki Yılı, Çev. Yurdakul Fincancıoğlu, İstanbul: Büke Yayınları, 2002.

SUNATA, İ. Hakkı, Gelibolu’dan Kafkaslara: Birinci Dünya Savaşı Anılarım, Yay. Haz. Mürşit Balabanlılar, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları 2003; 2. Bsk. 2005.

Süleyman Zeki, Çanakkale Harbi’nden Bir Numûne Yahud Vatanperverâne Bir Vakıa, Erzurum: Albayrak Matbaası, 1337 [1921], 1+29 s.

Talat Paşa’nın Anıları, Yay. Haz. Mehmet Kasım, İstanbul: Say Yayınları, 1986.

[TANRIÖVER], Hamdullah Suphi, “ Çanakakle’de Gördüklerim” , Çanakkale: Savaşanlar Anlatıyor, Ruşen Eşref, Naşit Hakkı, K. Mülhmann, Hamdullah Suphi. Ed. Ö. Andaç Uğurlu, İstanbul: Örgün Yayınları, 2006, s. 390-434.

TONGUÇ, Faik, Birinci Dünya Savaşı’nda Bir Yedek Subayın Anıları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1999; 2. Bsk. 2001, 3.
Bsk. 2006.

TUNÇÇAPA, M. Şakir, “Şakir, “Çanakkale Muharebeleri Hatıralarım”, Çanakkale Hatıraları, 3. Cilt, Üçüncü Kitap, Yay. Haz. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2003; 2. Bsk. 2005, s. 83-131.

“ Türk Zâbitinin Ruhu: Bir Kahramanın Defter-i Hatırâtından”, Sabah 8 Nisan 1331 (21 Nisan 1915).

Uryanizâde Ali Vahid (Kassam Umumi Müşaviri), Çanakkal’a Cephesinde Duyup Düşündüklerim, Darü’l- Hilâfeti’l – Aliyye (İstanbul): Necm-i İstaikbal Matbaası, 1332/1334 [1916], 36 s. [Nadir bulunan bu eserin bir nüshası İstanbul, Millet Kütüphanesindedir. (Ali Emiri Trh No. 902)]

[ÜNAYDIN], Ruşen Eşref, “Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat”, Çanakkale Hatıraları, 3. Cilt, Birinci Kitap, Yay. Haz. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2003; 2. Bk. 2005, s. 15-61.

[ÜNAYDIN], Ruşen Eşref,  Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat, İstanbul Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2009. [1930 edisyonunun tıpkı basımıdır.]

VEDEL, Emile, Çanakakle’de Bahriyelilerimiz, Mütercimi:Ahmet Lütfullah, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1332 [1916], 79 s

VEDEL, Emile, Çanakkale’de Bahriyelilerimiz, [Osmanlıca’ya çeviren: Ahmet Lütfullah; Türkçe’ye çeviren: Ahmet Esenkaya], Ankara: Deniz İkmal Grup Komutanlığı, 2006.

VEDEL, Emile, Çanakkale’de Fransız Donanması, [Fransızca’dan Çev. Ahmed Lütfullah] Yay. Haz. İlhan Güllü, Qiyas Şükürov, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

YALMAN, Ahmet Emin, Çanakkale, Vatan Gazetesi İlavesi, 9 Aralık 1952.

YAZMAN, Mehmet Şevki, Bir Subayın Kaleminden “Türk Çanakkale”: Cephaneniz Yoksa Süngünüz var, Tat. Haz. Tuncay Yılmazer, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2008. Hatıra-Araştırma]

YUMER, Cevdet Kerem, “5/18 Mart Günü Nasıl Çarpışmıştık”, Cumhuriyet, 18 Mart 1949. [Harp malulu emekli subay Yumer, Çanakkale Savaşı Sırasında Erenköy sırtlarında mevzilenen Ali Tevfik Bey bataryasında görevli bir subaydır.]

YURDATAP, Selami Münir, Mehmetçik Çanakkale’de: Hakiki Resimli Savaş Vak’aları, İstanbul: [ yayl.y ], 1944; 4. Bsk. İstanbul: Balçık Kitabevi, 1945. [Eserin bazı bölümleri Çanakkale’de süvari yedek subay olan Kâzım Kayatürk’ün anlattığı harp hatıralarından yararlanılarak yazılmıştır.]

Yüzbaşı Kazım, “Amil Bizzat Lağımlar: İngilizlerin Çanakkale Kalesi Cephe-i Harbinde Tesis Ettikleri Lağımlara Dair Gördüklerim”, Fen Kıt’atı Mecmuası, 3. Sene, S. 33, Teşrinievvel [1927], s. 9-14.

Yüzbaşı Şekib Ahmed, “Çanakkale’de Bir Mâni Vakası”, Fen Kıt’atı Mecmuası, 1. Sene, S. 12, Ağustos 1926, s. 9-14.II-I KİTAPLAR

Acı İlaç: 18 Mart 1915-9 Ocak 1916: Çanakkale, Koordinatör: Şadan Maraş Öymen, Direktör: Ebru Generalfeyzioğlu, İstanbul: Deva Holding A.Ş., 2005.

[ADAMOV, Evgenii A.] ADAMOF, E. E., Cihan Harbi Esnasında Avrupa Hükümetleri ile Türkiye: Anadolu’nun Taksimi, Çev. Erken-ı Harbiye Kaymakamı Babaeskili Hüseyin Rahmi, İstanbul: Ahmet İhsan Matbaası, 1926.

AKAY, Oğuz, Hedef Gelibolu, İstanbul: Truva Yayınları, 2006.

AKDAĞLI, Kenan, Çanakkale Abidesi, İstanbul: Tecelli Matbaası, 1936.

AKŞİT, İlhan, Çanakkale Savaşları: Harb Sahaları ve Abideleri, İstanbul: Fatih Yayınevi, 1973; 1976.

ALPAGUT, [Ali] Haydar [Emir], Büyük Harb’in Türk Deniz Cephesi, İstanbul: Deniz Matbaası, 1937.

ALTIOK, Osman, Çanakkale Cehennemi, Eskişehir: Ümit Ofset, [1948]

APUHAN, Recep Şükrü, Çanakkale Geçilmez: Bir Destanın Öyküsü, İstanbul: Timaş Yayınları, 2005; 10. Bsk. 2007.

ARMSTRONG, Harold Courtenay, Bozkurt: Kemal Atatürk’ün Yaşamı, Çev. Gül Çağalı Güven, İstanbul: Arba Yayınları, 1996; İstanbul: Nokta Kitap, 2005.

ARTHUR, (Sir) George, Kitchener ve Harp, Çev. Miralay Sabit, İstanbul: [yayl.y], 1926.

ASPIBALL-OGLANDER, C.F. [Cecil Faber], Büyük Harb’in Tarihi: Çanakkale, Gelibolu Askerî Harekâtı, 2 Cilt, Yay. Haz. Metin Martı, İstanbul: Arma Yayınları, 2005.

ATACANLI, Sermet, Atatürk ve Çanakkale’nin Komutanları, İstanbul: MB Yayınevi, 2006; 4. Bsk. 2008.

ATSIZ, Nihal, Çanakkale’ye Yürüyüş / Türkçülüğe Karşı Haçlı Seferi, 3. Bsk. İstanbul: İrfan Yayınları, 1997.

AVCI, Cenk, Çanakkale Cephesinde Hava Savaşları, Ankara: Genelkurmay ATASE Yayınları, 2009.

AYDEMİR, Şevket Süreyya, Tek Adam: Mustafa Kemal 1881-1919, (Cilt 1), İstanbul: Remzi Kitabevi, 1963; 23. Basım 2005.

AYNİ, M. A., Darülfünun Tarihi, İstanbul: Yeni Matbaa, 1927.

BAL, Nurcan, Marmara’da Denizaltısı AE 2, İstanbul: İstanbul Deniz Müzesi Komutanlığı, Piri Reis Araştırma Merkezi, 2006.

BANOĞLU, Niyazi Ahmet, Türk Basını’nda Çanakkale Günleri, İstanbul: Türk Basın Birliği Yayını, 1982; 2. Bsk. İstanbul: Kırmızı Beyaz Yayınları, 2005.

BAŞ, Ersan- Nurcan Bal, Muavenet-i Milliye ve Goliath’ın Batırılışı, Piri Reis Araştırma Merkezi, İstanbul: İstanbul Denzi Müzesi Komutanlığı, 2006.

BELEN, (Muallim Kurmay Albay) ahri, Çanakkale Savaşından Alıann Dersler: Harp Akademisi 1934-1935 Tedrisatından, İstanbul: Yeditepe Yayınları, 2009.

BENLİOĞLU, F. Şemsettin, 1915Çanakkale Muharebeleri’nden Bir Kısmının Tarihçesi, Çanakkale: Vilayet Basımevi, 1934.

BESBELLİ, Saim, Çanakkale’de Türk Bahriyesi (1914-1918), Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı, İstanbul: Deniz Basımevi, 1959. [Donanma Dergisi], C. 71, S. 424, Ocak 1959, Ekidir.]

BIYIKLIOĞLU, Tevfik, Çanakkale Muharebelerine Dair Konferans, İstanbul: Harp Akademileri Matbaası, 1950.

BIYIKLIOĞLU, Tevfik, Çanakkale Muharebelerine Dair Konferans, İstanbul: Harp Akademileri Matbaası, 1950.

Birinci Dünya Harbi: İdari Faaliyetler ve Lojistik, X. Cilt, Haz. Necmi Koral, Remzi Önal, Nusret Baycan, Selahattin Kızılırmak ve Rauf Atakan, Ankara: Genelkurmay Başkanlığı, 1985.

Büyük Harbe Girmezden Evvel ve Girdikten sonra İngiliz Bahriye’si, Nakleden: Nejat, İstanbul: Deniz Basımevi, 1933. [331 Sayılı (Ocak 1934) Deniz Mecmua’sının ekidir.

Büyük Harp’te Gazi Hazretleri’nin 19. Fırka’dan itibaren Kumanda Ettikleri Kıt’alarla idare buyurdukları Muharebelerin Kısaca Hülasaları ve Tarihleri, [y.y.: yayl.y], 1933. [Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi]

Cepheden Mektuplar, Haz. Hülya Yazar-Mustafa Delialioğlu, Ankara: Milli Savunma Bakanlığı, 1999.

Cihan Harbi’nde Osmanlı Harekâtı Tarihçesi, Cüz. 1. Çanakkale Muhârebatı, Dersaadet: Metbaa-i Askeriye, 1338 [R.] [1922], 65 s [Bu eser, Osmanlı Genelkurmayı’na Göre Çanakkale Savaşları’nın Resmî Tarihi [Çev. ve Yay. Haz. Erol Karcı, Ankara: Fark Yayınları, 2008) adıyla günümüz Türkçesine çevrilmiştir.]

CORBETT, Sir Julian [Culyan Kurbe], Harekat-ı Bahriye, Çev. Ali Rıza Seyfi, 3 Cilt, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1926.

ÇAMOĞLU, Şemsettin, Çanakkale Boğazı ve Savaşları, Eski Muharipler Cemiyeti Çanakkale Şubesi, İstanbul: Kutulmuş Matbaası, 1962.

Çanakkale 5/18 Mart 1331-1915, Yeni Mecmua, Nüsha-i Fevkalade, İstanbul: Hilal Matbaası, [1334/1918]

Çanakkale 1915, Haz. Hülya Yarar [ve başkaları] , Milli Savunma Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı, Ankara: TTK Basımevi, 1999.

Çanakkale Boğazı ve Civarı, İstanbul: Matbaa-i Reşadiye, 1329 [1913], 144 s.

Çanakkale Geçilmez,  Derl. Selami Münir [Yurdatap], İstanbul: [Güven Matbaası], 1940.

Çanakkale Geçilmez: Yurt Savunmasında Sağlık Ordusu, Ankara: Ankara Koleksiyon Kulübü, Çağ Hastanesi, Çankaya Belediyesi, [2006?].

Çanakkale Muharebeleri: Arıburnu ve Anafartalar Cephesi, Atatürk’ün Bu Muharebelerdeki Rolü, Derl. Necati Yüce [Y.Y:yayl.y.,t.y.], [Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Kütüphanesi, Yer No. 7245].

Çanakkale 18 Mart 1915-1950, Ankara: TTK, 1950.

Çanakkale Şehitler Abidesi, Ankara: Güzel Sanatlar Basımevi, 1953.

Çanakkale 18 Mart 1915: Yeni Mecmua’nın Nüsha-i Fevkaladesi, Yay Haz. Murat Çulcu, İstanbul: E Yayınları, 2006.

Çanakkale’de Torpillere Karşı Korunma, [y.y.]: Karargah-ı Umumi12. Mevaki-i MüstahkemŞubesi, 1332 [1916].

ÇELEBİCAN, Tahsin, Çanakkale’de Nasıl Kazandık?, İstanbul: Vakit Kütüphanesi, 1937.

ÇOKER, Avni, (Kurmay Yüzbaşı), Çanakkale Şehitlerini Ziyaret Münasebetiyle, Ankara: Akın Matbaacılık, 1952.

ÇULCU, Murat, (Haz,) İkdam Gazetesi’nde Çanakkale Cephesi. 3 Kasım 1914-3 Şubat 1916, Haber-Yorum-Bildiri-Röportaj-Gözlem ve Anılar, 2 Cilt, İstanbul: Denizler Kitapevi, 2004.

DEMİRSOY, İlyas, Muhtelif Harplerdeki Sahil Çıkarmaları, İstanbul: Askerî Matbaa, 1942, [124 sayılı Askerî Mecmua Ekidir.]

DESMAZES. Rene, [Binbaşı Demaz], Çanakkale Seferi, Nakleden Binbaşı Bahaeddin, Büyük Erkânı Harbiye Reisliği X. Şube, İstanbul: Askeri Matbaa, 1930, 118 s.

ELDEM, Vedat, Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomisi, Ankara: TTK, 1994.

ERDEMİR, Lokman, Çanakkale Savaşı: Siyasi, Askeri ve Sosyal Yönleri, İstanbul: Gökkubbe Yayınları, 2009

ERGENEKON, Şeref, Cumhuriyet’in 15. Yılında Çanakkale, Çanakkale: Çanakkale İlbaylığı, 1938.

ERGÜDER, Orhan, Harp Tarihi, Ankara: Harp Okulu Basımevi, 1959.

ERİKAN, Celal, Çanakkale’de Türk Zaferi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1964.

ERİKAN, Celal, Komutan Atatürk, 2 Cilt, Ankara: İş Bankası Kültür Yayınları, 1964; 1972; 2001; 2006.

FROMKIN, David, Barışa Son Veren Barış: Modern Ortadoğu Nasıl Yaratıldı? 1914-1922, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: Epsilon Yayınları, 2004.

Gelibolu Şibh-i Ceziresinde Düşmanın Kullandığı Muhtelifü’l- cins Torpil ve Bombaları Hakkında Malumat ve Bunlara Karşı Tedabir-i Tahaffuziye: Tecârib-i Harbiyeden, Karargâh-ı Umumi Onikinci Mevki-i Müstahkeme Şubesi, İstanbul: Matbaa-i Askeriye, 1332 [1916], 11 s.

[GORIANIOV] (GORYANOF), Sergey, Rus Arşiv Belgelerine Göre Boğazlar ve Şark Meselesi, Çev. Macar İskender- Ali Reşad, Haz. Ali Ahmetbeyoğlu- İshâk Keskin, İstanbul: Ötüken, 2006.

GORIANIOV, Sergey, Çanakkale ve İstanbul Boğazları: Devlet-i Osmaniye- Rusya Siyaseti, Çev. Macar İskender- Ali Reşad, Haz. İstanbul: Kanaat Matbaası. 1331 [1915]

GÖRGÜLÜ, İsmet, On Yıllık Harbin Kadrosu, 1912-1922: Balkan- Birinci Dünya ve İstiklal Harbi, Ankara: TTK, 1993.

GÖRÜR, Osman, Harb-i Umûmî’de Çanakkale’de Golyat Zırhlısının Nasıl Batırıldığının İç Yüzü, İstanbul: Tecelli Basımevi, 1939.

Gündüz Alp, Anafartalar Kahramanı, İstanbul: Maarif Matbaası ve Kütüphanesi, 1933.

GÜVENÇ, Serhat, Dretnot Ateşi ve Osmanlı Devleti: Reşadiye ve Sultan Osman Savaş Gemilerinin Öyküsü, İstanbul: Deniz Basımevi, 2005.

Harb-i Umumi ve Şirket-i Hayriye 1330-1334, İstanbul: Bahriye Matbaası, 1337 [1927].

Harb-i Umûmî’de Çanakkale Muharebetı, İstanbul: Askeri Matbaa, 1332, 103 s.

Harb-i Umûmî’de Osmanlı Tarih-i Harbi: Çanakkale Muharebatı, 1330-1331 İstanbul: Harbiye Nezareti, 1332, 115 s.

Hayri, (Doktor), Türkiye’nin Sıhhi İctimai Coğrafyası, Gelibolu Vilâyeti, Sıhhıye ve Muavenet-i İctimaiye Vekaleti  Neşriyatı, Ankara: Öğüd Matbaası 1338 [1922].

Hidayet, Çanakkale Seferi Nasıl Başladı?, İstanbul: Topçu Okulu Basımevi, 1935.

HOLZHAUSEN, Rudolf, Birinci Dünya Hatbi’nde Almanya’nın Türkiye’ye Sağladığı Hava Desteği ve Çanakkale Havacıları (1915-1916), Çev. Fahri Çeliker, Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1982. [Askeri Tarih Bülteni, s. 14, Ağustos 1982 ekidir.]

HÜNER, Hans, İki Bayrak Altında: İmparatorluk Gemisi Breslau/ Midilli Kruvazörünün Hayat ve Savaş Tarihi, Çev. Hüsnü Erentok, Ankara: T.C. Deniz Basımevi, 1976.

IŞIK, Hüseyin, Çanakakle ve İstiklal Savaşı’nda Türk Jandarması, Ankara: Jandarma Genel Komutanlığı, 1974.

IŞIK, Hüseyin, Şehitlerimiz ve Gazilerimiz: Çanakkale Savaşı ile Galiçya Cephesinde Şehit Olan ve Yaralanan Jandarma Subaylarının Biyografisi, Ankara: Jandarma Genel Komutanlığı, 1995.

IŞIK, Hüseyin, Birinci Dünya Savaşı’nda  Seyyar Jandarma Birlikleri, Ankara: [yayl. y.], 1999.

İLMEN, Süreyya, Türkiye’de Tayyarecilik ve Balonculuk Tarihi, İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1947.

Kemal Fevzi, Ordudan Bir Ses, İstanbul: Kader Matbaası, 1333 [1917], 32 s..

KEYÜSK, Mazlum, Türk Havacılık Tarihi, 1912-1918, [1. Kitap: 1912-1914 ; 2. Kitap /1.Cilt: 1914-1916; 2. Kitap/2.Cilt:1917-1918], Eskişehir: Havacılık Okulu, 1950.

KNIGHT, Frank, Çanakkale Savaşı, İstanbul: Harp Akademileri Komutanlığı Yayınları, 1971.

KURAT, Akdes Nimet, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye’de Bulunan Alman Generallerinin Raporları, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1966.

KURTOĞLU, Fevzi, Çanakkale ve 18 Mart 1915, İstanbul: Deniz Matbaası, 1935.[336 Sayılı (Nisan 1935) Deniz Mecmuasının İlavesidir.]

KURYAKİDİS, Vasil, Yunan Askeri Ansiklopedisinden Çanakkale Savaşı İle İlgili Hadisat, Ankara: Erkan-ı Umumiye Riyaseti Harp Tarihi Dairesi, 1957.

LARCHER, Maurice, Büyük Harp’te Türk Harbi: Çanakkale Seferi, Çev.Bursalı Mehmed Nihad, Haz. Murat Karataş, Ed.Mithat Atabay, Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, AÇASAM, Yabacıların Gözüyle Çanakkale Savaşları Serisi: 1, 2008.

LOREY, Amiral [Hermann], Türk Sularında Deniz Hareketleri, Cilt 1, Çev. Tekirdağlı H. Sami, İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı IX. Deniz Şubesi Yayınları, 1936. [Alman Resmi Deniz Harp Tarihinde İcap Eden Haşiyelerle Genişleterek Yazılmıştır: Der Krieg zur See,1914-1918. Der Krieg in den Türkischen Gewassern: Bd. I, Die Mittelmeer-Division]

M. Refik, Seddülbahir Muharebeleri, İstanbul: Harp Akademisi Basımevi, 1933.

Mehmet Emin [Erkan-ı Harp Binbaşısı, Süleymaniyeli], Harb-i Umûmî’de Osmanlı Cepheleri Vekayii: 1330-1334, İstanbul: Erkan-ı Harbiye Mektebi Matbaası, 1338 [1922], 90 s.

MENGÜL, Sabri, Türk Boğazlarının (Çanakkale ve Karadeniz) Tarihi, İstanbul: Deniz Matbaası, 1937 [344. sayılı (Ocak 1937) Deniz Mecmuası ekidir.]

Mirliva Sedad [Paşa], Boğazlar Meselesi ve Çanakkale Deniz Zaferi, Haz. Murat Çulcu, İstanbul: E Yayınları, 2008.

MUTLU, Cengiz, Birinci Dünya Savaşında Amele Taburları, 1914-1918 İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

18 Mart 1915 Çanakkale Destanı, [İstanbul]: Güven Basımevi, 1952.

ORTAYLI, İlber, Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1983; İstanbul: İletişim Yayınları, 1998; İstanbul: Alkım, 2006; İstanbul: Timaş Yayınları, 2008.

OTAY, Oğuz, Efendi Kaptan Kurtar Bizi! Mesudiye Zırhlısı: Osmanlı Son Kırk Yılının Tanığı (1874-1914), İstanbul: Denizler Kitapevi, 2005.

OZANALP, Osman, Çanakkale Savaşları, İstanbul: Askeri Matbaa, 1939-1940. [Askeri Mecmuanın İlavesidir.]

ÖNDER, Cahit, 7 Cepheden Çanakkaleli Gaziler,  İstanbul: Derin Ajans, 2007.

ÖNSOY, Rıfat, Türk-Alman İktisadi Münasebetleri 1871-1914, İstanbul: Enderun Yayıncılık, 1982.

ÖRSES, Tunca – Necmettin Özçelik , I.Dünya Savaşı’nda Türk Askeri Kıyafetleri, İstanbul : Denizler Kitabevi, 2007.

ÖZBAY, Kemal, Türk Asker Hekimliği Tarihi ve Asker Hastaneleri, 3.Cilt, İstanbul: Yörük Basımevi, 1976-1981.

ÖZDEMİR, Hikmet, Salgın Hastalıklarda Ölümler, 1914-1918, Ankara: TTK, 2005.

ÖZKALE, E.- M. R. Senler, Haritacı Mehmet Şevki Paşa ve Türk Haritacılık Tarihi (1919 Yılına Kadar ), Ankara: Harita Genel Müdürlüğü, 1980.

[PERK], Kadri, Çanakkale Savaşları Tarihi, İstanbul: Cemal Azmi Millet Kütüphane ve Matbaası, 1935.

RENOUVIN, Pierre, Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918, Çev.Örgen Uğurlu, İstanbul: Örgün Yayınevi, 2004.

SAMANCIGİL, Kemal, Anafartalar, İstanbul: Emniyet Kütüphanesi, 1944.

SAMANCIGİL, Kemal, Çanakkale Başlarken, [İstanbul]: Emniyet Kütüphanesi, [1944].

SAMANCIGİL, Kemal, Deniz Devletleri Boğuşuyor, İstanbul: Emniyet Kütüphanesi, [1944].

SARAÇOĞLU, Ahmet Cemaleddin, Çanakkale Zaferi: 18 Mart 1915, İstanbul: Hilmi Kitabevi, 1953.

SEÇER, Turhan, Anılarla Çanakkale Cephesi ve Neticesi, Ankara: Genelkurmay ATESE Yayınları, 2008.

SHAW, Stanford J. – E. Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, C. II, İstanbul: E Yayınları, 1983.

STEEL, Nigel-Peter Hart, Gelibolu: Yenilginin Destanı, Çev. Mehmet Harmancı, İstanbul: Sabah Kitapları, 1997; 2. Bsk. İstanbul: Epsilon Yayınları, 2005.