Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

1915 Çanakkale Savaşı ve Türkiye-Avustralya İlişkileri

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI VE TÜRKİYE-AVUSTRALYA İLİŞKİLERİ

Bilal N. ŞİMŞİR

 

Bildiri, 1915 Çanakkale Savaşı ve Türkiye-Avustralya İlişkileri üzerinedir. Bu, geniş ve çok yönlü bir konudur; başlı başına bir kitap olabilir. Bu geniş konunun bazı yönlerine kısa kısa değiniyor ve şu noktalara parmak basıyorum:

Osmanlı Hükümeti de Avustralya'yı bağımsız bir devlet olarak tanımadı ve Avustralya ile diplomatik ilişki kurmadı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar Türklerle Avustralyalılar arasında kayda değer bir temas olmadı. İki ülke insanları arasında ilk önemli ve toplu temas veya tanışma 1915 Çanakkale Savaşı'nda oldu. Çanakkale Savaşları bu açıdan da tarihi bir anlam taşır…


 

Ekler

1915 ÇANAKKALE SAVAŞI VE TÜRKİYE-AVUSTRALYA İLİŞKİLERİ.pdf