Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Muharebeleri'nde İtilaf Devletleri'nin Savaş Hukukuna Aykırı Davranışları

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE İTİLAF DEVLETLERİNİN SAVAŞ HUKUKUNA AYKIRI DAVRANIŞLARI

Ahmet ESENKAYA

 

Öncelikle savaş esnasında sivil birimler, hastaneler, sargı yerleri, hastane gemileri, bu gemilere hasta taşıyan sağlık hizmetleriyle görevli deniz araçları ile karada; yaralı, hasta taşıyan ve ambulans görevi yapan araçların savaştaki statüsüne yönelik pek çok kuralın 1864 yılında imzalanan Cenevre Sözleşmesi'nde yer aldığını hatırlatmakta yarar görmekteyiz.

Yaklaşık çeyrek asır sonra yenilenen 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesi'nin insani prensiplerle ilgili bölümlerinde yeni bazı esaslar belirlenmiştir. Bu esasların hepsinin altına imza koyan ulusların belli başlılarından biri de Osmanlı Devleti'dir…

 

 

Ekler

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE İTİLAF DEVLETLERİNİN SAVAŞ HUKUKUNA AYKIRI DAVRANIŞLARI.pdf