Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Muharebeleri'nde Gelibolu ve Civarı

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE GELİBOLU VE CİVARI

Ahmet ESENKAYA

 

Savaş bölgelerine yakın meskun mahaller, savaşın her oluşumundan etkilenmiştir. Çanakkale Cephesi açısından Gelibolu kasabası, -cepheye çok yakın olması hasebiyle- savaşın yükünü çekmiş, sakini ile beraber pek çok kara günler yaşamıştır. Deneme niteliğindeki bu çalışmayla, kasabanın etrafında savaş devam ederken, kuşbakışı olarak Gelibolu'da neler yaşandığı aktarılmaya çalışılmıştır. Lojistik destek birliklerinin faaliyetleri; birlik intikalleri; sağlık hizmetleri ve hastaneler; lojistik hizmetlerden ve kahraman Türk komutan, ve asker ve halkın fedakarlıklarından bahsedilmeye çalışılmıştır.

 

 

Ekler

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE GELİBOLU VE CİVARI.pdf