Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları Üzerinde Yazılmış Almanca Kitaplar

ÇANAKKALE SAVAŞLARI ÜZERİNE YAZILMIŞ ALMANCA KİTAPLAR

TARİH ARAŞTIRMALARINDA ÇEVİRİSİ YAPILMAMIŞ ÇALIŞMALARIN YARATTIĞI SORUNLAR

İbrahim AKSU

 

Çanakkale Savaşları üzerine yazılmış olan kitapların kaynakçaları incelendiğinde yabancı yazarların (İngiliz ve Avustralyalı yazarlar gibi) İngilizce yazılmış, Türk yazarların ise Türkçe yazılmış kaynakları referans olarak aldıkları göze çarpmaktadır. Bir başka deyişle Türkçe ve İngilizce dışında yazılmış eserlere pek rastlanmamakta, rastlansa da bu eserlerin çoğunlukla Türkçe ve İngilizce çevrilmiş basımlarının yazarlarca ele alındığı göze çarpmaktadır. Yazarların araştırmalarında izledikleri bu yol sonucunda da Fransızca, Rusça ve Almanca kaynakların belli ölçüde göz ardı edildiği fark edilmektedir…

Ekler

TARİH ARAŞTIRMALARINDA ÇEVİRİSİ YAPILMAMIŞ ÇALIŞMALARIN YARATTIĞI SORUNLAR.pdf