Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

27. Alay Harp Ceridesi'ne Göre Çanakkale Cephesi'nde Kara Muharebeleri'nin İlk Günü (25 Nisan 1915)

27. ALAY HARP CERİDESİ'NE GÖRE ÇANAKKALE CEPHESİ'NDE KARA MUHAREBELERİNİN İLK GÜNÜ (25 NİSAN 1915)

Murat KARATAŞ

 

25 Nisan 1915'te İngilizlerin Arıburnu çıkarması, bölgede yeterli Osmanlı kuvveti olmadığı için kısa zamanda gelişme gösterdi. Arıburnu'nda herhangi bir çıkarma harekatına karşı gözetleme birlikleri halinde bulunan bir tabur kadar kuvvet, geri çekilmeye başladığında Conkbayırı silsilesini ele geçirmek isteyen İngiliz birlikleri, bölgede serbest kaldı. İki taburu ile Maydos'tan yola çıkan 27. Alay birlikleri, Kanlısırt-Kırmızısırt hattında İngiliz birliklerini durdurmayı başardı. İşte bu birlikler, İngiliz birlikleridir. Bu tutulan hatlar, 6 Ağustos 1915 tarihindeki ikinci çıkarma harekatına kadar değişmeden kalacaktır.

Gelibolu Yarımadası kuzey bölgesi, arazi bakımından karışık bir yapıda olmasından dolayı tutulan hatların elden çıkması çok kolay olmayacaktır. İşte bu nedenle ilk gün yapılan muharebeler çok önemlidir. Bu bakımdan 27. Alay'ın ve daha kuzeyde 57. Alay'ın 25 Nisan 1915 tarihindeki müdahaleleri, Gelibolu Yarımadası kuzey bölgesi muharebelerinin kaderini belirlemiştir denilebilir.

Anahtar Kelimeler: 27. Alay, Çanakkale Savaşları, Şefik Aker.


 

Ekler

27. ALAY HARP CERİDESİ'NE GÖRE ÇANAKKALE CEPHESİ'NDE KARA MUHAREBELERİNİN İLK GÜNÜ (25 NİSAN 1915).pdf