Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurlar

Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar: Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları

 

                                                                                                                                          Korhan ALTUNYAY

 

Özet: 

        Edebiyat bilimi mektup, hatıra ve günlük gibi edebi türleri hem edebi tür olarak hem de araştırma kaynağı olarak kullanır. Bu türler/kaynaklar, aynı zamanda psikolojik araştırmalarda da kullanılır. Mektup, hatıra veya günlük gibi edebi türler, onu yazanın bilinçaltını görmek, hayata, olaylara ve problemlere ne tür açılardan baktığını fark etmek için kullanılır. Mektup, günlük ve hatıralara davranış-tepki ilişkisi açısından bakıldığı vakit pek çok detaya rastlanabilir. Bu çalışmada Çanakkale Savaşları'na katılan askerlerimizin ne tür motivasyonlarla hareket ettiği üzerinde durulacaktır.

 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Muharebeleri, Hatıralar, Günlükler, Psikoloji 

 

Echoes in Letters, Memoirs and Diaries as Literary Genres: Motivational Aspects in Letters, Memoirs and Diaries of the Soldiers Who Fought at the Gallipoli Battle 

 

Abstract:

        Science of literature uses different genres such as diaries, memories and letters as both literary genres and a resource of research. These genres/resources are also used for psychological researches. Letters, memories and diaries are used to analyze the writer's subconscious and to understand from which angle the writer looks at the problems, events and life. When analyzed in terms of relationship between behavior-reaction, many details may be found in letters, memories and diaries. In this paper, we will use letters, memories and diaries of our soldiers in the Battle of Canakkale in order to reveal the motivation behind their behavior. 

 

Keywords: Gallipoli Battle, Memories, Diaries, Psychology

 

Ekler

Edebî Tür Olarak Mektup, Hatıra ve Günlüklere Yansıyanlar- Çanakkale'de Savaşan Askerlerin Mektup Hatıra ve Günlüklerinde Yer Alan Motivasyon Unsurları.pdf