Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Birinci Dünya Savaşı'na Varan Gelişmeler İçerisinde Çanakkale Savaşları'nın Uluslarası İlişkiler Teorileri Açısından Değerlendirilmesi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NA VARAN GELİŞMELER İÇERİSİNDE ÇANAKKALE SAVAŞLARI'NIN ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gürol BABA

 

Çalışmamızda Çanakkale Cephesi'nin açılmasına neden olan faktörler, Doğu Sorunu üzerindeki Büyük Güçlerin çıkar çatışmaları çerçevesinde ele alınarak değerlendirilecektir. Bu çerçevede çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde, Doğu Sorunu çerçevesinde büyük güçlerin stratejileri genel bir biçimde değerlendirilecek ve Çanakkale Savaşları'nın sadece Birinci Dünya Savaşı'ndaki son dönem gelişmelerin değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun gerilemesine değin dayanan çok uzun dönemli oluşumların bir sonucu olduğu ispatlanmaya çalışılacaktır. İkinci bölümde ise, Çanakkale Savaşları farklı bir örnek olay olarak konudan sonra irdelenecektir. Bu irdeleme yapılırken, konu çoğulcu bir yaklaşım kullanılarak, birden fazla uluslar arası ilişkiler teorisi çerçevesinde ele alınarak işlenecektir.

 

Ekler

Birinci Dünya Savaşı'na Varan Gelişmeler İçerisinde Çanakkale Savaşları'nın Uluslarası İlişkiler Teorileri Açısından Değerlendirilmesi.pdf