Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Harekât-ı Bahriye

Kitabın Adı:  Harekât-ı Bahriye Corbett,

Yazarın Adı: Sir Julian Corbett

Çeviren Adı: Ali Rıza Seyfioğlu

Basım Yeri: Matba’a-i Bahriye

Basım Yılı: 1926

Sayfa Sayısı: 678

Cilt Tipi:  Kağıt Kapak

Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı

Dil: Osmanlı Türkçesi

 

     İngiltere Hükümeti, İmparatorluk Savunma Komisyonu tarih şubesinin belgelerine dayanarak Sir Julian Corbett tarafından “Boğaz Muharebesi” adı altında Birinci Dünya Savaşına dair kaleme aldığı eserin ikinci cildinin tercümesi Ali Rıza Seyfioğlu tarafından yapılmıştır. 1880 yılında İstanbul Kasımpaşa Zindanarkası Mahallesi’nde doğan Ali Rıza Seyfioğlu edebiyat tarihçisi, romancı, yazar, araştırmacı, ve şairdir. Ayrıca aileden gelen bir denizcilik geçmişi vardır.

Eserde, Birleşik Donanma’nın toplanması, Çanakkale Boğazı’na hücum kararı, Mısır üzerine hücum, Çanakkale Boğaz Muharebesi’nin başlangıcı, 25 Şubat’tan 4 Mart’a kadar olan ilk karaya hücum, 29. Fırka’nın yerleştirilmesi, Çanakkale Boğazı, Çanakkale ve Kilitbahir üzerine olan hücumun başarısızlığı ve Çanakkale Boğazı 26 – 28 Nisan 1915’de olan ilk ileri harekâtından bahsedilmektedir. Eser, başlıca Çanakkale Boğaz Muharebesi harekâtına ait bilgiler vermiş, ancak yanında askeri bilgilere de ulaşmak mümkündür.Eser yazılırken kullanılan kaynaklar arasında Çanakkale Boğazı Komisyonu raporları, yüksek rütbede zabitanın yazdıkları eserler olan, Gelibolu Ruznamesi (Ian Hamılton),  Türkiye’de Beş Sene (General Limon Von Sanders), Harb-i Umumi’de Almanya’nın Açık Deniz Donanması  Amiral ( Scheer) Hatıratım, Büyük Amiral Von (Tirpitz) Amiral (Hugo Von Pohl ), Alman Resmi Harb Tarih-i Bahrisi kullandığı eserlerdir.