Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar

Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar

Özet

Çarlık Rusya'sında Kızıllara (Bolşeviklere) karşı verdikleri mücadeleyi kaybederek, 1919 sonu ve özellikle 1920 Kasımından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'na gelen Beyaz Rus Ordusu asker ve subayları, diğer ismiyle Vrangel Ordusu, Fransızlar tarafından Gelibolu Yarımadası'na yerleştirilmiştir. Bu çalışma, ağırlıklı olarak Rusça kaynaklara dayanarak, o dönemin Gelibolu'sunun bir resmini çizmeyi ve daha da önemlisi, bazı üyeleri Aralık 1923'e kadar orada yaşayan Beyaz Rus Ordusu'nun Gelibolu'daki yaşamı hakkında bilgiler sunmayı amaçlamaktadır.

            Anahtar Kelimeler: Rus İç Savaşı, Beyaz Ordu, Rus Mülteciler, Gelibolu, 1920'ler.

Abstract

Having been defeated by the Reds (Bolsheviks), the White Russian Army soldiers and officers, namely Vrangel Army, migrated to the Ottoman Empire from the end of 1919 on, especially in November 1920, and were settled in Gallipoli Peninsula. This paper, based mainly on Russian primary sources, aims to draw a picture of Gallipoli in early 1920s and more importantly give information on the life of the White Russian Army that lived there until December 1923.

            Key Words: Russian Civil War, White Army, Russian Refugees, Gallipoli, 1920s. 

 

Ekler

Rusça Kaynaklarda Gelibolu ve Beyaz Ruslar.pdf