Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı

Maydos Mıntıka Komutanı: Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı
 

İsmail BİLGİN

Özet:
     Yarbay Mustafa Kemal 20 Ocak 1915 tarihinde 19. Tümen Komutanlığı- na atanmıştır. 24 Ocak'ta Tekirdağ'a gelmiştir. Burada 19. Tümen'i bulmuş ve görevine başlamıştır. Daha sonra III. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın emriyle 25 Şubat 1915'te Maydos'a gelmiş, 26 Şubat'ta da Maydos Mıntıka Komutanı olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 1915 tarihinde bu görevinden alınmış ve Ordu ihtiyatı görevi verilmiştir.
     Daha önce Balkan Harbi esnasında Bolayır'da da görev yapmış olan iki sene sonra Gelibolu Yarımadası'nda özellikle kara muharebelerinde Mustafa Kemal Bey kendini göstermiş ve büyük yararlılıkları görülmüştür. 
      Komutanlığına getirildiği yeni kurulan 19. Tümen'in yerini uzun uğra- şılardan sonra öğrenen Yarbay Mustafa Kemal Bey 25 Şubat 1915 tarihinde Maydos'a gelmiş, 10 Aralık 1915 tarihinde Gelibolu Yarımadası'ndan ayrılmıştır. Toplam 9 ay 13 gün sürekli cephede görev yapmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yarbay Mustafa Kemal, Maydos Mıntıka Komutanı, ordu ihtiyatı, görev süresi, görevinden ayrılışı, 19. Tümen.

Maydos Sector Commander of Staff Colonel Mustafa Kemal and His Time of Duity, Leaving from Çanakkale

İsmail BİLGİN

 


Abstract:
     Lieutenant Colonel Mustafa Kemal was appointed to the 19th Division Command Post on January 20,1915 and came to Tekirdağ on January 24,1915. There he took office after finding the 19 th Division. Thereafter, he came to Maydos by command of General Esat Pasha on February 25 and was charged as the Maydos District Commander on February 26,1915. He was unseated on March 24 and taken in tow of army.
     Mustafa Kemal who served in Bolayır during the Balkan War, distinguished himself and provided benefit in Gallipoli Peninsula after two years, particularly in ground combats.
     Lieutenant Colonel Mustafa Kemal, who managed to find the location of the newly established 19th district after a little struggle, came to Maydos and left Gallipoli Peninsula on December 10,1915; holding Office for 9 months and 13 days in total.

Keywords: Staff Colonel Mustafa Kemal, Maydos Sector Commander, tow of army, duity periyod, 19 th divisionel, divergence.

 

Ekler

Maydos Mıntıka Komutanı- Kurmay Yarbay Mustafa Kemal ve Cephedeki Görev Süresi, Cepheden Ayrılışı.pdf