Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi

Mabetleşen Bir Mekân: Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi

 

Rüştü ILGAR

Özet:

     Savaş, kimi zaman bir halkın özgürlük ve bağımsızlık meselesi iken, kimi zaman da sömürgeciliğe karşı bir direniştir. Çanakkale Savaşları da Anadolu insanının sömürgeciliğe karşı bir savunma savaşıdır. Gelibolu Yarımadası tarihi alanları keder turizmi bakımından çok güçlü çekim potansiyeline sahip bir turizm alanıdır Günümüzde Çanakkale Savaş Alanları yıllık yaklaşık 2 milyon ziyaretçi (Anon 7) çekerek mabetleşen bir mekân haline gelmiştir. Alan yılın belirli dönemlerinde Avustralya ve Yeni Zelanda yanında ülkemizin her bölgesinden düzenlenen turlarla ziyaret edilmektedir. Çanakkale ili zamanla bu faaliyetlere refleksler göstermiş ve sosyo-ekonomik anlamda etkilenmiştir. Gelibolu hacısı, Norfolk alayı bulut olayı (tarih gerçekleri ya da mistik ifade) gibi materyaller turizmde kullanılmalıdır. 


Anahtar Kelimeler: Gelibolu Yarımadası, Tarihi alan, Savaş alanı, Keder turizmi, mabetleşme

 

A Sacred Pace: Battlefield Tourism of Gallipoli Peninsula Historical Area

Rüştü ILGAR
 

Abstract:
     War sometimes is a struggle against colonialism while it is sometimes a people's freedom and independence issue. Gallipoli War is the defense of the Anatolian people against colonization. Gallipoli Peninsula Historical Area is a touristic area with very strong gravitational potential in terms of national spirit tourism(dark tourism, thana tourism).Today, Gallipoli Battlefields which is been visited by about 2 million visitors every year has become a sacred space. During certain times of the year with organized tours, this fields is being visited by Australians and New Zealanders and from all regions of Turkey. By the time Çanakkale showed reflexes to these activities and was influenced socio-economically Gallipoli pilgrims, the Norfolk Regiment, cloud events (historical realty or mystique word) such materials should be used in tourism.

Key Words: Gallipoli Peninsula, Historical area, War area, Dark tourism, Become a sacred space

 

Ekler

Mabetleşen Bir Mekân- Gelibolu Yarımadası Tarihi Savaş Alanları Turizmi.pdf