Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri

Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri

Yusuf ACIOĞLU*

 

Özet

Çanakkale'de, Osmanlı döneminde Yıldırım Bayezıd'dan itibaren bölgeyi, özellikle boğazı korumak ve İstanbul'a Akdeniz'den gelecek saldırılara engel olmak amacıyla kaleler yapılmıştır. Yıldırım Bayezıd'dan sonra kale inşasına XIX. yüzyılın ilk yarısına kadar devam edilmiştir. Mevcut bazı kaleler onarılmış ve bunlara yenileri eklenmiştir. Kaleler, dönemin koşullarına ve teknolojik gelişmelere uygun bir biçimde şekillenmiştir. Çanakkale'de, Osmanlı döneminde yapılan ve onarılarak büyük ölçüde yenilenen toplam on üç kalenin varlığı tespit edilebilmiştir. Bunlardan biri, tamamen yok olmuştur. Geriye kalan on iki kale ise günümüze mevcut halleri ile ulaşabilmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Çanakkale, Osmanlı, Kale

 

Ottoman Castles in Çanakkale

 Abstract

 

The Ottomans started to build castles in Çanakkale city during the reign of Bayezıd I for protecting the Dardanelles and preventing the Mediterranean attacks on Istanbul. After the reign of Bayezıd I, the ottomans continued to build castles until the first half of nineteenth century. Some of the old castles were renovated and new ones were built. The Castles were shaped in parallel to the conditions and technological developments on the region. The records show that there were thirteen castles in Çanakkale which were built, renovated and mainly restored by the Ottoman Empire. One of them is entirely destroyed, the remaining twelve castles managed to survive until today.

 

Keywords: Çanakkale, Ottoman, Castle 

 

 

* Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, yacioglucomu.edu.tr.

Ekler

Çanakkale'deki Osmanlı Kaleleri.pdf