Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Zaferi'nin Siyasi Sonuçları

ÇANAKKALE ZAFERİNİN SİYASİ SONUÇLARI

Ergün AYBARS

 

18 Mart 1915'te dünyanın güne kadar görmediği büyüklükte İtilaf Devletleri Donanması'nın, Türk azmi karşısındaki yenilgisi ve 25-26 Nisan 1915'te başlayıp, 9 Ocak 1916 gününe kadar cehennemi bir kara savaşı sonunda Türk askerinin karşısında uğradığı hezimet, Boğazlar tarihinin en önemli olayıdır. Varlığı hesaba bile alınmayan, Türk askerinin karşısında, Batının yenilmez kabul edilen İngiliz gücünün hezimeti, sonuçları itibariyle büyük etkiler yarattı. Savaşan Avrupa'nın hayatını ekonomik, sosyal ve siyasal bakımdan köklü bir şekilde değiştirerek etkiledi. Bunun yanı sıra, savaş sonunda ortaya çıkan komünist, faşist rejimlerin sebebini Birinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı sosyal ve ekonomik çöküntünün içinde aramak gerekir…

 

Ekler

ÇANAKKALE ZAFERİNİN SİYASİ SONUÇLARI.pdf