Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savşları'nda İtilaf Devletleri'nin Hasta ve Yaralılarımıza Saldırıları

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA İTİLAF DEVLETLERİNİN HASTA VE YARALILARIMIZA SALDIRILARI

Cemalettin TAŞKIRAN

 

Bu çalışmamızda, Çanakkale Savaşları'nın farklı bir bölümünden bahsedeceğiz. Konumuz Çanakkale Savaşları sırasında İngiliz ve Fransız uçakları ve gemilerinin yanlışlıkla veya bilerek Türk tarafındaki hasta ve yaralıların bulunduğu merkezlere, hastanelere ve gemilere yaptığı saldırılar. Şunu belirtelim ki bu çalışma tam değildir. Konunun Türk hap ceridelerinden, birlik tarihçilerinden de incelenmesi daha sonra İngiliz ve Fransız kaynaklarının da araştırılarak konunun tamamlanması gerekir. Ancak bizim buna zamanımız olmadı. Cenevre'de Uluslar arası Kızılhaç Komitesi arşivinde konu ile ilgili bulabildiğimiz bilgileri değerlendirerek ilk adımı atmak istedik. Konunun askeri ve insani boyutunun yanı sıra uluslar arası boyutu da ele alınacak ve bu saldırıların uluslar arası platformlarda saldırıyı gerçekleştirenler tarafından nasıl savunulduğu da vurgulanacaktır…

 

 

Ekler

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA İTİLAF DEVLETLERİNİN HASTA VE YARALILARIMIZA SALDIRILARI.pdf