Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları'nda Kaybedilen Eğitim Görmüş Nesiller Üzerine Düşünceler ve Öneriler

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER

Osman KAFADAR, Ahmet ESENKAYA

 

Tarih araştırmalarında tarihsel olayların siyasal tarihi yanında, sosyo-kültürel ve ekonomik boyutlarının özellikle ele alınması ihtiyacı, önem taşımaktadır. Günümüzde devletlerarası siyasal ilişkiler, daha çok insan unsurunun öne çıktığı bir zeminde cereyan etmektedir. Bugün artık ilgi, Çanakkale Savaşları'nın hangi cephesinde ne olduğuna değil, cephelerdeki insan manzaralarınadır. Bu tür bilgiler, yaklaşımın odağında insan unsuru olduğundan, savaşın sonuçları açısından daha önemlidir. Halbuki bu savaşların üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, savaşta kaybedilen (şehit, yaralı, kayıp vb.) insanların kimliğine ait bilgilerin yetersizliği karşısında, hayretlere düşmemek mümkün değildir.

Çanakkale Savaşları'nda savaşta kaybedilenlerle ilgili olarak çeşitli yorum ve değerlendirmeler yapılmış ve hala da yapılmaktadır. Bu çalışmada, ilkin daha önce ortaya konmuş verilerin ve -maalesef hamasetten ileri gitmeyen ve genellikle hemen hiçbir araştırma ve bilimsel tutuma dayanmayan- görüşlerin kıymet dereceleri üzerinde durulacak, ikinci olarak savaşta kaybedilen nesillerin eğitim durumları ile savaş yıllarında eğitim kurumlarının durumu hakkında genel bir tablo verilmeye çalışılacak, en sonra da alanda yapılması gereken çalışmalar hakkında bazı önerilerde bulunulcaktır.

 

 

Ekler

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA KAYBEDİLEN EĞİTİM GÖRMÜŞ NESİLLER ÜZERİNE DÜŞÜNCELER VE ÖNERİLER.pdf