Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları'nda Hava Gücü ve Hava Savaşları

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA HAVA GÜCÜ VE HAVA SAVAŞLARI

Şerafettin ZEYREK

 

Bilindiği gibi, insanoğlu değişik zamanlarda uçmayı denemiş ve bunu ilk olarak 17 Aralık 1903 tarihinde Amerika'da Wright kardeşler 12 beygir gücündeki The Flyer adlı uçakla gerçekleştirmişlerdir.

İşte bu tarihten sonra gerek ABD'de, gerekse Avrupa'da uçağa ve uçuculuğa özel bir önem verilmiş ve bu alandaki çalışmalar ve gelişmeler hızla artmıştır.

Yine denilebilir ki, askeri amaçlı ilk uçağa 1909 yılında ABD sahip olmuş, onu Fransa, İngiltere ve İtalya izlemiştir.

...

Birinci Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı havacılığı genelde Fransa ve İngiltere'ye dayanırken, Osmanlı'nın yönünü Almanya'ya çevirmesiyle, doğal olarak havacılık da kaynak açısından Almanya'ya yönelmeye başlamıştır. Çünkü, İngiltere ve Fransa, Osmanlı'nın uçucularını eğitmediği gibi, uçak vermemiş ve İstanbul'daki eğiticilerini de geri çekmiştir…

 

 

Ekler

ÇANAKKALE SAVAŞLARINDA HAVA GÜCÜ VE HAVA SAVAŞLARI.pdf