Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı

Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı


Yrd. Doç Dr. Yüksel NİZAMOĞLU
Turgut Özal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası
İlişkiler Bölümü

Özet

Çanakkale Savaşları'nın en üst rütbeli Türk komutanlarından biri olan Esat Paşa'nın hayatı müstakil bir araştırma konusu yapılmamıştır. Bu çalışmada Yanya'da doğan Esat Paşa'nın ailesi, öğrenim hayatı açıklanmaya çalışılmış, ilk görev yerleri ortaya konulmuştur. Özellikle Nutuk'a da konu olan 3. Ordu Müşir Vekilliği görevi ayrıntılı olarak ele alınmış, Balkan Savaşları'nda üstlendiği Yanya Kolordu Komutanı olarak nasıl bir savunma stratejisi izlediği detaylı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esat Paşa, Vehip Paşa, 3. Ordu, Balkan Savaşı


Bu makale "Çanakkale Araştırmaları Yıllığı, Yıl 12, Bahar 2014, Sayı: 16, s. 1-34" te yayınlanmıştır.

 

Ekler

Çanakkale Savaşları Komutanlarından Esat Paşa'nın (Bülkat) Balkan Savaşları Sonuna Kadar Olan Hayatı.pdf