Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Çanakkale Savaşı'nda Türk Ordusunun İaşe Problemi

Çanakkale Savaşı'nda Türk Ordusunun İaşe Problemi

Doç. Dr. Muhammet ERAT
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet
Çanakkale Savaşları, doğurduğu sonuçlar itibariyle Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir yere sahiptir. 1915 yılında İtilaf devletlerine karşı kazanılan Çanakkale Zaferi'nin I. Dünya Savaşının seyrini etkilediği ve sonraki dönem için belirleyici sonuçlar doğurduğu bilinen bir gerçektir.

Türk ordusu düşmanla sıcak temas sağladığı her yerde, büyük bir inançla ve azimle mücadelesini ortaya koymuştur. Çanakkale'de de bütün dünyanın yakımdan şahit olduğu bir kahramanlık örneği göstermiştir. Türk ordusunun Çanakkale'deki mücadelesi, kahramanlığı ve başarısı hakkında birçok çalışma yapılmıştır Ancak olayın çoğunlukla göze çarpmayan önemli bir yönü, cephede savaşan askerlerin ihtiyaçlarını karşılayan çeşitli birimlerin faaliyetleridir. Bu konuda ise sınırlı sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir.

Tebliğimizin konusu savaşın cephe arkasını, görünmeyen kısmını teşkil eden bu birimlerden sadece birisini teşkil eden levazım (iaşe temini) faaliyetlerini ortaya koymak amacını gütmektedir.

Bu makale "Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 1, Mart 2003, Sayı: 1, s. 114-133" te yayınlanmıştır.

 

Ekler

Çanakkale Savaşı'nda Türk Ordusunun İaşe Problemi.pdf