Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Savaşları

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı?
 

S. Murad HATİP

Özet:
     Türklerin Anadolu'ya ilk ayak basmalarını takiben bu coğrafyada varlıklarını idame ettirebilmek için Çanakkale Boğazını hedef alan bir strateji benimsemişlerdir. Bir noktada güvenlik stratejilerinin temel taşlarından biri olmuştur. Yüzyıllar boyunca savunmanın önemli unsuru olan Çanakkale Boğazı özellikle bahriye ve denizciler için vazgeçilmez bir yuva olmuştur. Çanakkale Savaşları'nda akla ilk gelen husus 18 Mart deniz zaferi ve 25 Nisan'dan itibaren Gelibolu yarım adasındaki kara muharebeleridir. Bu zafer stratejisi sahnesinin arkasında başta lojistik deniz nakliyatı olmak üzere birçok operatif ve taktik harekât bulunmaktadır. Bu operatif ve taktik seviyede yapılan harekâtı incelemeden bütündeki başarıyı değerlendirmek eksik kalacaktır.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Boğazı, Donanma, Çanakkale Savaşları, 18 Mart.

Overwiev to First World War Gallipoli Campaign and Less Known Facts Was The War Won at the Sea?
 

S. Murad HATİP


Abstract:
     The Turks first stepped into Anatolia. Following period, to maintain their presence in this region have adopted a strategy of targeting the Dardanelles. At one point the security strategy has been one of the cornerstones. For centuries an important element of the defense of the Dardanelles has been an indispensable especially for housing navy and sailors. Gallipoli campaign comes to mind first naval victory matters March 18 and from April 25 are land battles on the Gallipoli peninsula. There are lots of operative and tactical operations, including maritime transport logistics first victory strategy behind the scenes. This operative and tactical success in all the operations carried out investigations to assess the level will remain incomplete.

Keywords: Dardanelles, Navy, Gallipoli Campaign, 18 March.

 

Ekler

Birinci Dünya Harbi Çanakkale Savaşları'na Genel Bakış ve Az Bilinenler Çanakkale Savaşı Denizde mi Kazanıldı.pdf